Samo još jedna WordPress web-stranica

Ne vjerujte u sve što se govori!

Lovac je krenuo da svojom mrežom lovi vrapce. Išao je od jednog do drugog polja, iz jednog sumarka u drugi, promatrajući jedno po jedno drvo, slijedeći vrapca koji je letio pored nekog potočića. Lovcu nije bilo lahko prelaziti s jendog…

Dvadeset i dva razloga zašto odabrati ISLAM!

Dokaz istinitosti islama kao Allahove vjere je i to da će biti napadana sa ciljem da se utrne i obećanje Uzvišenog da će je On štititi i sačuvati čemu smo i mi danas svjedoci. Uzvišeni kaže: ”Oni žele ustima svojim utrnuti Allahovo svjetlo,…

Pravedni budite!

Rekao je Allah s.w.t. ” O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se…

Kada ogriješimo dušu-Jako poučna priča!

Vraćao sam se s dugog putovanja, Allah je odredio da u avionu sjedim u blizini grupe podrugljivih maldića koji su se glasno smijali. Vriska i galama su se povežale. Oblak duhanskog dima je ispunjavao prostor. Allahova mudrost je htjela da…

Žena mi je rodila crno dete…

Moja žena mi je posle trudnoce rodila crno dete, dok smo mi svi u familiji belci. Počeo sam da galamim na nju i vredjam je kako me je prevarila sa crncom, kako neću da hranim dete koje nije moje i da volim ženu koja ima dete sa drugim…

Sabur (Strpljenje) u Iskušenju

Samo iskušenje nije zlo za čovjeka, jer se njime brišu grijesi, povećavaju stepeni i dobija se posebna nagrada za strpljivost. U stanju kušnje vjernik se okreće od ljudi ka svome Gospodaru, povećava svoju predanost Njemu, i ponizan Mu je…

ŽIVOT U KABURU (GROBU)

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo…

Priča o onome ko zanemari namaz!

Sjećao se svoje nane i njenih upozorenja da obavi svoj namaz na vrijeme: «Moj sine, ne bi trebao ostavljati svoj namaz do ovog kasnog vremena !» Njegovoj je nani bilo sedamdeset godina, ali kad god bi čula ezan, hitro poput strijele…